เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/08/2562 ถึง 02/09/2562)
11.30 13.00 11.30 12.60 96,232,400 1,152,304,410
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ก.ย. 2562 12.60 12.60 12.50 12.50 571,500 7,147,140
13 ก.ย. 2562 12.50 12.60 12.40 12.60 1,693,200 21,167,840
12 ก.ย. 2562 12.60 12.60 12.50 12.50 800,900 10,071,430
11 ก.ย. 2562 12.70 12.70 12.50 12.50 2,490,900 31,313,140
10 ก.ย. 2562 12.60 12.70 12.60 12.60 679,300 8,579,110
09 ก.ย. 2562 12.60 12.80 12.60 12.60 1,232,800 15,628,920
06 ก.ย. 2562 12.80 12.80 12.60 12.60 2,485,900 31,407,460
05 ก.ย. 2562 12.80 12.80 12.70 12.70 1,046,000 13,338,890
04 ก.ย. 2562 12.60 12.80 12.60 12.80 2,594,400 33,015,970
03 ก.ย. 2562 12.70 12.80 12.60 12.60 2,653,900 33,662,830
02 ก.ย. 2562 12.50 12.70 12.50 12.60 4,059,400 51,113,280
30 ส.ค. 2562 12.40 12.60 12.40 12.50 3,200,500 39,968,960
29 ส.ค. 2562 12.70 12.80 12.30 12.40 6,304,800 78,848,890
28 ส.ค. 2562 12.90 13.00 12.60 12.70 5,763,200 73,680,790
27 ส.ค. 2562 12.60 13.00 12.50 12.90 8,071,500 103,301,720
26 ส.ค. 2562 12.10 12.70 12.00 12.40 12,392,500 154,356,940
23 ส.ค. 2562 11.60 12.00 11.60 12.00 12,197,900 143,920,860
22 ส.ค. 2562 11.40 11.60 11.40 11.60 5,695,700 65,601,290
21 ส.ค. 2562 11.30 11.70 11.30 11.40 38,546,900 441,511,680

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น