ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
11.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
196,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,196,320
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.30/232,500
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.20/154,900
ราคาเปิด
11.20
วันก่อนหน้า
11.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.20 - 11.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 - 13.00

ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 16:37