ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
12.40 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.80%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
896,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11,201,500
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.50/15,100
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.50/92,000
ราคาเปิด
12.50
วันก่อนหน้า
12.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.40 - 12.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.30 - 13.00

ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2562 14:20