ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
11.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
90,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,014,120
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.20/7,600
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.10/247,000
ราคาเปิด
11.20
วันก่อนหน้า
11.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.10 - 11.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.50 - 12.20

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2563 16:37