รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าที่ SUPEREIF เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิครั้งแรก

โครงการของ 17AYH

โครงการหนองแวง (สระแก้ว)

ชื่อโครงการ: โครงการหนองแวง

ที่ตั้ง: ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 83-2-90

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 19,352

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการบ้านลำ 1 (สระบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการบ้านลำ 1

ที่ตั้ง: ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 162-0-48.5
(รวมพื้นที่ที่ดินโครงการบ้านลำ 2)

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 33,324

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการบ้านลำ 2 (สระบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการบ้านลำ 2

ที่ตั้ง: ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 162-0-48.5
(รวมพื้นที่ที่ดินโครงการบ้านลำ 1)

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 33,324

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการโพธิ์งาม (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการโพธิ์งาม

ที่ตั้ง: ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 99-3-32

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 23,784

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 29 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการโนนห้อม (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการโนนห้อม

ที่ตั้ง: ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 63-3-94.6

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 23,998

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการกาหลง 1 (สมุทรสาคร)

ชื่อโครงการ: โครงการกาหลง 1

ที่ตั้ง: ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 64-3-78

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 20,116

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการหัวหว้า 1 (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการหัวหว้า 1

ที่ตั้ง: ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 79-2-89.3

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 19,338

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 25 ธันวาคม 2558

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 24 ธันวาคม 2583

โครงการหัวหว้า 2 (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการหัวหว้า 2

ที่ตั้ง: ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 126-3-83

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 47,136

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 25 ธันวาคม 2558

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 24 ธันวาคม 2583

โครงการบางพลวง 1 (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการบางพลวง 1

ที่ตั้ง: ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 79-3-97.4

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 19,338

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการบางพลวง 2 (ปราจีนบุรี)

ชื่อโครงการ: โครงการบางพลวง 2

ที่ตั้ง: ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 68-3-91.4

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 6

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 19,272

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการสหกรณ์การเกษตรบางพลี (สมุทรปราการ)

ชื่อโครงการ: โครงการสหกรณ์การเกษตรบางพลี

ที่ตั้ง: ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 57-2-49

คู่สัญญา: กฟน.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 3

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 9,520

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 26 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 25 ธันวาคม 2584

โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)

ชื่อโครงการ: โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว

ที่ตั้ง: ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 63-3-60

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 5

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 15,860

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 26 ธันวาคม 2584

โครงการสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ (สมุทรสาคร)

ชื่อโครงการ: โครงการสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ

ที่ตั้ง: ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 95-0-0

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 5

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 15,860

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 26 ธันวาคม 2584

โครงการสหกรณ์การเกษตรสามโคก (ปทุมธานี)

ชื่อโครงการ: โครงการสหกรณ์การเกษตรสามโคก

ที่ตั้ง: ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 69-1-42

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 5

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 15,860

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 23 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 22 ธันวาคม 2584

โครงการของ HPM

โครงการเขาทราย (พิจิตร)

ชื่อโครงการ: โครงการเขาทราย

ที่ตั้ง: ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 135-1-21.5

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 8

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 26,004

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 3 ธันวาคม 2558

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 2 ธันวาคม 2583

โครงการหนองพยอม (พิจิตร)

ชื่อโครงการ: โครงการหนองพยอม

ที่ตั้ง: ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 126-1-93

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 8

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 26,004

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 25 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 24 สิงหาคม 2583

โครงการห้วยสะแก (เพชรบูรณ์)

ชื่อโครงการ: โครงการห้วยสะแก

ที่ตั้ง: ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 115-1-23.5

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 8

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 26,004

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 31 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 สิงหาคม 2583

โครงการหันทราย (สระแก้ว)

ชื่อโครงการ: โครงการหันทราย

ที่ตั้ง: ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 144-0-15

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 8

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 44,444

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 23 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

โครงการกาหลง 2 (สมุทรสาคร)

ชื่อโครงการ: โครงการกาหลง 2

ที่ตั้ง: ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา): 65-0-63.8

คู่สัญญา: กฟภ.

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เมกะวัตต์): 8

จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผง): 26,224

วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD): 27 เมษายน 2559

วันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 30 ธันวาคม 2583

หมายเหตุ:
โครงการบางพลวง1 และโครงการบางพลวง 2 อยู่ภายใต้เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน อย่างไรก็ดี 17AYH และ SUPER ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายที่ตั้งของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกจากเขตที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะถูกเวนคืน และได้ดำเนินการขออนุญาตกับ กกพ. การไฟฟ้า และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน จะต้องมีการดำเนินการรังวัดสอบเขต แบ่งแยกโฉนด จดทะเบียนปลอดจำนองที่ดินแปลงที่แบ่งแยกซึ่งอยู่ภายในเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะถูกเวนคืน และโอนขายที่ดินแปลงที่แบ่งแยกแล้วดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไป (ซึ่ง ณ วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดทำหนังสือชี้ชวน 17AYH ได้ดำเนินการรังวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่ที่ดินของโครงการบางพลวง 1 ภายหลังการแบ่งแยกโฉนดจะอยู่ที่ประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 97.4ตารางวา และพื้นที่ที่ดินของโครงการบางพลวง 2 ภายหลังการแบ่งแยกโฉนดจะอยู่ที่ประมาณ 68 ไร่ 3 งาน 91.4 ตารางวา) ในกรณีที่ 17AYH ไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้แล้วเสร็จก่อนวันที่กองทุนฯเข้าลงทุนสำเร็จ กองทุนฯ (โดยบริษัทจัดการ) มีสิทธิจดทะเบียนปลอดจำนองที่ดินแปลงที่แบ่งแยกดังกล่าวเท่าที่ไม่กระทบต่อการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโครงการบางพลวง 1 และโครงการบางพลวง 2 เพื่อดำเนินการโอนขายให้แก่หน่วยงานรัฐนั้นภายหลังวันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ