ชื่อย่อหุ้นSUPEREIF
ราคาล่าสุด
11.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
220,650
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,573,520
ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.70/145,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.60/355,900
ราคาเปิด
11.70
วันก่อนหน้า
11.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.60 - 11.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.10 - 12.30

ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 16:38